Van grijze loods naar Gulden Roos

Geschreven op 23 maart 2021

Op 15 maart vond in de aktezaal van Brugge de officiële verkoop plaats van de voormalige loodsen “Himpe”, gelegen aan de Groenestraat. Stad Brugge verwierf in 1979 de loodsen na het sluiten van legerstock Himpe en verkocht deze recent aan CAAAP.

Pers header

De verkoop van de gronden vormt het sluitstuk van de overeenkomst die de stad in 2017 afsloot met de ontwikkelaar en zorgt er voor dat het startschot kan gegeven worden voor de commercialisatie van het project Gulden Roos.

De plannen om op deze plaats een nieuwe woonbuurt te ontwikkelen stonden al even in de steigers. Projectontwikkelaar CAAAP, dochterbedrijf van Artes Group, sloot in 2017 reeds een akkoord met de familie die eigenaar was van de naastliggende tuin en garageboxen. Even later volgde ook de overeenkomst met de stad waardoor de projectzone integraal ontwikkeld kan worden.

Turnkring Rust Roest en boksclub Wimme hadden er een tijdje hun uitvalsbasis en de loodsen deden ook dienst als opslagruimte voor de koetsencollectie van Stad Brugge. De laatste jaren stond het er leeg.

Schepen Franky Dumon: “ We zijn blij dat deze site een nieuw leven kan krijgen. Er wordt sterk ingezet op een ruim woonaanbod met zowel compacte als grote appartementen én woningen voor gezinnen en starters. De parktuin die centraal gelegen is op de site wordt opgenomen in het openbaar domein. Op die manier wordt extra publiek groen in de binnenstad gecreëerd, zonder dat hiervoor iets anders moet sneuvelen.

Dit zal er ongetwijfeld voor zorgen dat het Gulden Roos ook voor de huidige omwonenden een echte meerwaarde wordt. Er komt ook een ruime ondergrondse parking waardoor de buurt gevrijwaard wordt van extra parkeerdruk. Bovendien biedt de ontwikkeling een oplossing voor de bodemverontreiniging die door de aanwezige stookolietanks is veroorzaakt. Een win-win voor iedereen.”

De parktuin die centraal gelegen is op de site wordt opgenomen in het openbaar domein.

Jonas Vanhauter, projectontwikkelaar bij CAAAP: ”De ligging van Gulden Roos is ideaal: we zitten hier op één van de meest toegankelijke locaties van de binnenstad, direct aan de Vesten en het Visartpark. Het project zelf is opgebouwd rondom een grote bestaande tuin met kastanjebomen die integraal zullen behouden worden. Deze zomer lichtte CAAAP al een tipje van de sluier op door de tuin in samenwerking met KOER open te stellen.

De architectuur is van de hand van Declerck-Daels en Dugardyn en combineert moderne detaillering met een diep respect voor de Brugse klassieke vormgeving.”

Pers medium 1
Pers medium 2

Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein, is verheugd dat de mooie bomen en het groen in de binnenruimte worden behouden. “In steden wordt het openbaar domein steeds belangrijker omdat mensen ook kleiner gaan wonen. Wonen doe je niet alleen in je woning of appartement, maar ook in de omgeving. Als schepen van Eigendommen vind ik het goed dat er in de binnenstad nieuwe wooneenheden komen die, dankzij het nabije groen en de scholen in de buurt, ook voor jonge mensen heel interessant zijn.

De voormalige private tuin van een rijhuis langsheen de Gulden Vlieslaan zal de centrale openbare parktuin van het project worden, met de twee monumentale kastanjebomen als blikvangers. Ze worden behouden en zullen door de bouwheer met de nodige zorg behandeld worden. De woonstraten worden minimaal verhard en waar mogelijk ingevuld met zuilvormige bomen van Japanse notenbomen en platanen”, weet de schepen nog te vertellen.

Als schepen van Eigendommen vind ik het goed dat er in de binnenstad nieuwe wooneenheden komen die, dankzij het nabije groen en de scholen in de buurt, ook voor jonge mensen heel interessant zijn.

Met de grondaankoop duwt de ontwikkelaar het gaspedaal in. Op 25 maart start de voorverkoop van de appartementen en de woningen en begin april worden de afbraakwerken gestart. De bouwwerken staan gepland voor na het bouwverlof.